Co to jest coaching?

Coaching to uwalnianie i doskonalenie uśpionego w Tobie potencjału.  Pomaga zrealizować Twoje cele osobiste i zawodowe oraz zachować równowagę w życiu. To metoda wspierania rozwoju poprzez osiąganie celów,  zwiększanie efektywności pracy.  Ma na celu rozwijanie posiadanych kompetencji i nabywanie nowych oraz budowanie Twojej tożsamości i systemu wartości. Przeznaczony jest dla osób świadomych swojej wartości, znajdujących się w trakcie zmiany, w ważnym momencie życia lub kariery, stojących przed koniecznością dokonania wyboru.

„Coaching przeznaczony jest dla osób które potrzebują wsparcia przy wprowadzaniu istotnych zmian w życiu, podejmowaniu ważnych decycji, osiąganiu lepszych wyników lub pozyskiwaniu nowych kompetencji.”

 • Pozwala spojrzeć na życie z szerszej perspektywy.
 • Rozmowa coachingowa pozwala pokonać hamujące przekonania i wątpliwości.
 • Coaching przeznaczony jest też dla osób poszukujących równowagi pomiędzy życiem osobistym i zawodowym.

International Coaching Community – wiodąca organizacja coachingowa na świecie podaje następującą definicję  (KefAnn, 2006):

Coaching jest procesem doskonalenia kompetencji w obszarze, który chce rozwijać Klient. Jest oparty na partnerskiej relacji i wzajemnym zaufaniu. Pomaga ludziom w stawaniu się tym kim chcą i byciu najlepszym jak to możliwe. Wydobywa i wzmacnia to, co w ludziach najlepsze. Wzmacnia firmę, nie tylko przez rozwijanie indywidualnych kompetencji, ale tez przez kształtowanie odpowiednich postaw.

W zdecydowanej większości przypadków zadaniem coacha jest pomaganie ludziom w znalezieniu ich własnych rozwiązań, a nie mówieniu im co mają zrobić. Istotą coachingu jest nauczenie ludzi podejmowania niezależnych decyzji, najlepszych dla nich oraz motywowanie i wspieranie. W coachingu to Klient znajduje więcej rozwiązań niż coach.

Rodzaje coachingu

🔾

Coaching biznesowy

Business coaching – skierowany dla pracowników poprawia efektywność, skuteczność oraz zwiększa motywacje do pracy.

💼

Coaching kariery zawodowej

Career coaching – coach pomaga Klientowi w wyborze najlepszej dla niego dziedziny pracy – takiej która jest zgodna z jego umiejętnościami i predyspozycjami.

👤

Coaching życiowy

Life coaching – tutaj coaching skupia się na życiu prywatnym Klienta: na zdrowiu, rodzinie, relacjach, najważniejszych wartościach.

Zalety coachingu

Szkolenia i sesje coachingowe pozwalają na:

 • stawanie się tym kim się chce i bycie w tym najlepszym jak to tylko możliwe
 • wydobywanie i wzmacnianie to,  co w ludziach najlepsze
 • poznanie swoich mocnych stron
 • zwiększenie elastyczności w podejmowaniu szybkich zmian
 • odkrywanie nowych możliwości działania
 • zwiekszenie zdolności do osiagania tego, na czym naprawde Klientowi zależy
 • wydobywanie mocnych stron
 • zdobywanie nowych inspiracji
 • zebranie zapasów motywacji do poszukiwania nowych możliwosci
 • wyznaczanie ambitnych celow i dążenie do sukcesu
 • rozbudzanie aspiracji
 • pokonywanie barier, okgraniczeń i słabości

Coaching a inne formy wsparcia rozwoju

Coaching a mentoring

Mentoring to udzielanie rad, wskazówek. Istotą coachingu jest szukanie rozwiązań przez Klienta.

Coaching a trening

Trener na szkoleniu ma już gotowy plan i ćwiczenia natomiast podczas coachingu to Klient sam definiuje cel. Efekty jakie niesie ze sobą coaching są bardziej długofalowe – kończą się wówczas gdy Klient zrealizuje postawione przez siebie cele.

Coaching a consulting

Coaching nie koncentruje się na problemie, tylko na przyszłości. Consulting koncentruje się na tym co mogło doprowadzić do problemu, natomiast coaching pomaga dotrzeć Klientowi do celu patrząc tylko w przyszłość.

Coaching a terapia

Terapia koncentruje się na przeszłości, na problemie. Coaching pomaga ludziom zwiększyć swoją efektywność i jest ukierunkowany na przyszłość.

Oferta Coaching School

Podstawą naszych działań jest zachowanie harmonii życia osobistego, pasji i wartości z rozwojem zawodowym. Jesteśmy po to aby dostarczać proste i skuteczne rozwiązania dla biznesu nie zapominając przy tym o podnoszeniu kompetencji menedżera i zespołu. Rozwój osobisty to holistyczne podejście do Twoich potrzeb i oczekiwań. W tym zakresie dajemy możliwość skorzystania ze szkoleń, doradztwa.

Aby wszystkie Twoje działania były skuteczne i spójne dajemy Ci możliwość uporządkowania swoich celów zawodowych i osobistych rozwijając kompetencje menedżerskie i osobiste: od zarządzania czasem, planowania poprzez umiejętność wprowadzania zmian czy negocjowania aż do inteligencji emocjonalnej. Rozwój osobisty zapewnia też coaching.

Szkolenia oferowane przez naszą firmę prowadzone są przez praktyków w zakresie:

 • 🔆

  Rozwój osobisty i coaching

  Szkolenia dla świadomych menedżerów, którzy potrzebują wsparcia w umiejętności przekazywania swojego doświadczenia i wiedzy oraz  dalszego samodoskonalenia i rozwoju.

  - Autoprezentacja i wystąpienia publiczne
  - Zarządzanie czasem
  - Coachingowa rozmowa z pracownikiem
  - Coaching

 • Szkolenia sprzedażowe

  Szkolenia sprzedażowe uczą technik handlowych i negocjacyjnych, ale też kreatywności i umiejętności sprzedaży własnych pomysłów.

  - Aktywne doradztwo
  - Sprzedaż z uwględnieniem typologii klienta i specyfiki jednostki sprzedażowej
  - Merchandising
  - Zarządzanie zespołem sprzedażowym.
  - Coaching i mentoring sprzedaży
  - Standard obsługi klienta

 • 👥

  Szkolenia specjalistyczne

  Szkolenia i wykłady stworzone dla konkretnej grupy odbiorców oparte na realnych doświadczeniach biznesowych

  - Coachingowe zarządzanie zespołem
  - SOK – Standard Obsługi Klienta z uwzględnieniem specyfiki branży i firmy

Każde szkolenie jest przygotowywane z uwzględnieniem aktualnej sytuacji, oczekiwań, motywacji i możliwości naszego klienta.?Stosujemy nowoczesne metody szkoleniowe aktywizujące uczestników i pomagające im lepiej przyswoić przedstawiane informacje.

Jeżeli Twoje potrzeby wykraczają poza naszą ofertę standardową umów się na spotkanie. Znajdziemy rozwiązanie indywidualne zgodne z Twoimi potrzebami we współpracy z naszymi partnerami z różnych dziedzin życia i biznesu.

Zapraszamy także do coachingów indywidualnych z naszymi trenerami.

Nasze szkolenia

Warsztat szkoleniowy - "Zostań Coachem"

dla kogo:  pedagodzy, psycholodzy, osoby zaintersowane rozwojem osobistym, pasjonaci coachingu, trenerzy, osoby, które chcą zdobyć nowy zawód

forma zajęć: wykład z ćwiczeniami, omawianie przypadków, praktyczne ćwiczenie konkretnych technik

Każdy uczestnik otrzyma certyfikat

Czego dowiesz się na tym szkoleniu?

1. Wprowadzenie do coachingu:
- czym jest coaching,
- czym się różni coaching holistyczny od operacyjnego,
- efektywność coachingu,
- kompetencje coacha – kluczowe umiejętności,
- rodzaje coachingu,
- coaching a inne formy wsparcia,
2. Metody pomagające zdefiniowanie celu przez klienta:
- koło życia,
- technika GROW,
- rodzaje pytań definiujących cel,
- poprawnie sformułowane cele,
3. Stan obecny klienta i stan pożądany.
4. Rozmowa coachingowa:
- poziom operacyjny,
- przygotowanie do rozmowy coachingowej,
- sposoby na stworzenie swobodnej atmosfery coachingowej,
- zasady udzielania informacji zwrotnych,
- rozmowa z trudnym pracownikiem,
5. Schemat typowej sesji coachingowej.
6. Odgrywanie scenek przez uczestników:
- sprawdzenie umiejętności posługiwania się narzędziami służącymi w zdefiniowaniu celu klienta,
- autocoaching,
7. Ćwiczenie z wykorzystaniem wizualizacji.

Zainteresowane osoby szkoleniami z cyklu „Zostań coachem” prosimy o kontakt droga mailową. W zwrotnej wiadomości prześlemy formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowe informacje dotyczące kursu.

„Coaching może być jednym z najbardziej satysfakcjonujących i ciekawych zawodów – dzięki nam poznasz ważne umiejętności i wiedzę. Kluczem do sukcesu jest uczyć się od praktyków – ludzi, który tworzą i praktykują metody coachingowe na co dzień. Z Coaching School dowiesz się jak to robić – jak robiąc to co kochasz, zarabiać. Przygotujemy cie do samodzielnego prowadzenia coachingu oraz do praktycznego wykorzystania umiejętności coachingowych w każdym środowisku”.

 

 

Warsztat szkoleniowy - Sprzedaż z elementami coachingu

dla kogo: osoby zajmujace sie sprzedażą, osoby które w najbliższym czasie będą lub chcą zajmować się sprzedażą, pasjonaci sprzedaży, osoby zainteresowane rozwojem osobistym, dla każdego kto chce podnieść swoje umiejętności w sprzedaży, poznac i wykorzystywać konkretne techniki sprzedażowe i dzięki nim odnosić sukces.

forma zajęć: wykład z ćwiczeniami, omawianie przypadków, praktyczne ćwiczenie konkretnych technik

Każdy uczestnik otrzyma certyfikat

Czego dowiesz się na tym szkoleniu?

- struktura i etapy wizyty sprzedażowej
-trafne rozpoznawanie potrzeb klienta
-diagnoza profilu klienta
-typologia osobowości klienta
-technika sprzedazy B2B
-modele sprzedażowe
-techniki pokonywania oporu i obiekcji ze strony klienta
-asertywność w sprzedaży
-język korzyści w sprzedaży
-skuteczne metody negocjacji w sprzedaży
-cel smart w coachingu i sprzedaży
-technika GROW w coachingu i sprzedaży
-techniki radzenia sobie z przekonaniami w życiu i biznesie
-budowanie relacji w biznesie
-motywacja i zaangażowanie w sprzedaży
-zasada PCK
-moc pytań coachingowych w sprzedaży
-rozmowa kwalifikacyjna( techniki rekrutacyjne, dobre przygotowanie)

Zainteresowane osoby szkoleniami z cyklu „Sprzedaż z elementami coachingu” prosimy o kontakt droga mailową. W zwrotnej wiadomości prześlemy formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowe informacje dotyczące kursu.

Jesteś zainteresowany? Napisz lub zadzwoń: 697781346

Trenerzy Coaching School

Poznaj naszych coachów i trenerów.

Paulina Serwejuk-Gawłowska

dyplomowany psycholog, certyfikowany coach, trener

Jest psychologiem, coachem, trenerem. Odbyła trening inerpersonalny oraz intrapsychiczny w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie. Praktykę psychologiczną zdobywała w Ośrodku Adopcyjno - Opiekuńczym, Szpitalu Neuropsychiatrycznym oraz w Ośrodku Leczenia Uzależnień w Lublinie. Brała udział w projekcie "Zapobieganie problemowi wykorzystania seksualnego u dzieci". Przeprowadziła cykl szkoleń profilaktycznych w lubelskich gimnazjach w ramach kampanii "Zły dotyk" .
Od kilku lat pracuje jako trener. Przeprowadziła szkolenia dla Psychologicznego Centrum Rozwoju, współpracowała m.in z firmą Inspira. Przeprowadziła cykle szkoleń z profesjonalnej obsługi klienta i coachingu dla personelu medycznego oraz farmaceutów. Należy do lubelskiego oddziału Izby coachingu. Szkoli nie tylko z coachingu, ale i ze sprzedaży. Przygoda ze sprzedażą jest nie tylko teorią na jej szkoleniach ponieważ zna pracę przedstawiciela medycznego, farmaceutycznego oraz handlowej od strony terenu. Tworząc i prowadząc szkolenia bazuje na terorii i praktyce. Pracując jako przedstawiciel przeszła cykle szkoleń i kursów z zakresu efektywnej sprzedaży, sztuki sprzedaży, relacji w biznesie. Całą wiedzę i doświadczenie przekazuje swoim słuchaczom na szkoleniach w firmie Coaching School.

"Pracując jako psycholog i coach wspieram swoich Klientów w pokonywaniu barier i dochodzeniu do postawionych sobie celów. Pomagam im odkrywać w sobie pokłady potencjału i motywuję do działania. Kieruję się zasadą: wizja, cel plus działanie to gwarancja osiągnięcia sukcesu"

Magdalena Rozmus-Dołżyńska

psycholog, pedagog, trener, doradca zawodowy

Posiadam wykształcenie psychologiczne, pedagogiczne oraz związane z doradztwem zawodowym, personalnym i zarządzaniem oświatą. Swoją pasję związaną z pracą z ludźmi realizuję aktualnie głównie poprzez szkolenia, warsztaty jak i indywidualne doradztwo, coaching zarówno dla dorosłych jak i dla dzieci i młodzieży. Prowadzę szkolenia i warsztaty głównie z zakresu kompetencji psychospołecznych, zawodowych, szkolenia merytoryczne z psychologii, pedagogiki, zarządzania w oświacie. Mam ponadto doświadczenie w budowaniu organizacji, w zarządzaniu zasobami ludzkimi, zarządzaniu oświatą, projektowaniu i wdrażaniu strategii marketingowych – zdobyte między innymi w pracy na stanowisku dyrektora szkoły niepublicznej i koordynatora projektów w prywatnej placówce edukacyjno-szkoleniowej. Bardzo lubię pracę z ludźmi i dobrze sobie w niej radzę. Łatwo nawiązuję kontakty z innymi, jestem osobą otwartą, komunikatywną, sumienną i wierzącą w to co robi. Prywatnie fanka podróży, zwłaszcza gór, powieści kryminalnych, dobrych filmów.

Dane kontaktowe

Coaching School

tel. 697781346
e-mail: biuro@coachingschool.pl

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku
w godzinach 9.00 – 17.00

Zainteresowane osoby szkoleniami z cyklu „Zostań Coachem”  oraz ” Sprzedaż z elementami coachingu” prosimy o kontakt droga mailową. W zwrotnej wiadomości prześlemy formularz zgłoszeniowy oraz niezbędne informacje dotyczące kursu.

The only limit is the one you set yourself.